Міжнародна програма IB (International Baccalaureate) – це програма міжнародного бакалаврату, яку пропонують багато шкіл Великобританії для дітей від 3 років та підлітків до 19 років. Програма складається з чотирьох етапів, кожен із яких є частиною початкової чи середньої освіти. Унікальність цієї програми насамперед у підході до навчання: дітей навчають творчо підходити до завдань, критично мислити та бути самостійними. Випускники з сертифікатом IB Diploma та високим прохідним балом можуть вступити до топових університетів США та Європи без вступних іспитів.

Цілі та переваги програми міжнародного бакалаврату IB

Заглибившись в ідейні основи, ми зрозуміємо про International Baccalaureate, що це програма, націлена на виховання грамотних, допитливих та небайдужих молодих людей. Вони допомагають побудувати більш дружній світ, ґрунтуючись на міжкультурній повазі та взаєморозумінні. Для цього школи, уряди та міжнародні організації розробляють такі складні програми міжнародної освіти та компетентного оцінювання, як IB. Ці програми спонукають студентів у всьому світі ставати активними, співчутливими та навчатися протягом усього життя.

Запис на консультацію

ТОП-6 переваг бакалаврату за кордоном:

 1. Високий рівень підготовки. Дослідження показують, що в учнів IB вища успішність і підготовка, ніж в учнів інших шкіл. Випускникам курсу IB легше вступити до топових університетів та закінчити ВНЗ «на відмінно».
 2. Здобуття висококласної вищої освіти. Для випускників з дипломом IB відкриті двері до багатьох світових вишів. Серед них такі престижні заклади, як Оксфорд, Сорбонна, університети з асоціації «Ліга плюща» та багато інших. На відміну від інших абітурієнтів, випускникам програми IB не потрібно проходити жодних додаткових курсів.
 3. Незалежне оцінювання. Для перевірки студентських робіт у програмі IB використовують дворівневу систему оцінювання. Роботи студентів перевіряються за спеціально розробленою методикою (матрицею) не лише шкільними екзаменаторами, а й зовнішніми незалежними експертами.
 4. Фінансове заохочення. Випускникам програм міжнародного бакалаврату провідні світові університети часто пропонують стипендії, гранти та знижки на навчання.
 5. Сертифікати з англійської мови. При вступі до вишів IB сертифікати з англійської мови зараховуються замість іспитів IELTS/TOEFL. Результати з другої іноземної мови з поглибленим вивченням також можуть бути зараховані приймальною комісією замість мовного іспиту.
 6. Кредити. Курс підготовчої програми IB у багатьох ВНЗ прирівнюється до одного року навчання в університеті, тому багато установ нараховують так звані "кредити" для випускників цієї програми. Наприклад, щоб здобути ступінь бакалавра, потрібно набрати 180-240 кредитів ЄКТС. Після курсу IB студент починає не з нуля, оскільки кожні 30 годин навчання на міжнародному бакалавріаті прирівнюються до 1 кредиту ЕКТС.

Читати також: IELTS або TOEFL - що краще?


Етапи навчання IB

IB program є тривалою освітньою програмою, що складається з чотирьох етапів: Primary Years Programme, Middle Years Programme, Diploma Programme, Career-related Programme. Далі розглянемо кожен з етапів докладніше.

1 етап — Primary Year Programme (PYP)

Освітня програма початкової школи, на якій дітей навчають поваги до себе та інших, прищеплюють інтерес до активної участі в житті навколишнього світу та самонавчання. Вікова категорія – діти від 3 до 12 років. Навчання має практичний характер, передбачає активне залучення кожної дитини до навчального процесу, дозволяє проявити творчість. Тому PYP ідеально підходить для дітей з різними характерами і здібностями.

Учні вивчають предмети із шести основних областей: мови, математика, соціальні науки, природознавство, мистецтво, фізичне виховання. Предмети вивчаються у контексті реального світу й у зв'язку один з одним. Також, у шкільній програмі IB діти вивчають шість міждисциплінарних тем:

Хто ми є? Тут учні вивчають природу особистості, торкаючись таких тем, як переконання, цінності, психічне та духовне здоров'я, людські стосунки. Вони також розглядають наявні у світі культури, спільноти, основні права людини. Власне, ця тема розкриває основні аспекти існування людини.

Де ми знаходимося в часі та просторі? Ця тема охоплює широке коло питань, включаючи історію, наукові та географічні відкриття, міграцію людей та взаємозв'язок цивілізацій.

Як ми виражаємо себе? У цій темі розглядаються різні способи висловлення почуттів, переконань, ідей та цінностей. Дітям дають розуміння, що таке творчість та естетична оцінка.

Як влаштований світ? На цих заняттях вивчають закони природи, про те, як люди взаємодіють із навколишнім світом, а також про деякі основні наукові принципи. Окремо вивчають вплив науки та технологій на суспільство.

Як ми організуємо себе? Учні PYP дізнаються про те, як люди організуються в групи, як приймаються рішення в соціальних організаціях та суспільствах, а також про основи економіки та наш вплив на навколишнє середовище.

Як ми ділимо планету? Ця концепція стосується обмежених ресурсів нашої планети й того, як люди намагаються поділити ці ресурси. На курсі вивчають права та обов'язки людини, а також такі поняття, як світ та конфлікт.

Учні програми PYP беруть активну участь у процесі та вчаться критично й творчо мислити. Вони розвивають свої навички навчання як у групах, так і індивідуально, досліджуючи низку ідей, що належать до школи та життя за її межами.

Учні шкіл міжнародного бакалаврату у віці від 3 до 5 років вивчають лише чотири з міждисциплінарних тем. Вже з 7 років діти можуть почати вивчати другу іноземну мову. На останньому році курсу PYP учні виконують спільний проєкт, у якому пропонують варіанти вирішення однієї з глобальних проблем. Після закінчення курсу проводиться виставка, де діти представляють свої проєкти.

2 етап — Middle Years Programme (MYP)

Це програма IB для учнів вікової категорії 11-16 років. Тривалість програми – від 2-х до 5-ти років, але у більшості шкіл діє 5-річна програма.

Програма MYP пропонує вибір предметів з восьми груп:

 1. Мова;
 2. Математика;
 3. Література та мовознавство;
 4. Природознавство;
 5. Людина та суспільство;
 6. Мистецтво;
 7. Дизайн;
 8. Фізкультура.

На кожну групу дисциплін виділяється по 50 академічних годин щорічно. Після трьох років навчання надається можливість вивчати дисципліни вже із шести категорій. Значну частину часу в дітей займає робота над дослідницьким проєктом.


Учні, що закінчують дво- чи трирічний курс MYP, готують так званий «суспільний» проєкт. Він передбачає дослідження студентами своїх прав та обов'язків у контексті соціальної взаємодії. Цей проєкт учні можуть виконувати як у групах, так і самостійно.

Учні, що проходять 5-річний курс MYP, готують персональний проєкт на будь-яку цікаву для них тему, де має бути представлена самостійна творча робота учня. Після закінчення програми школярі отримують оцінки за виконані роботи та складають іспити з пройдених дисциплін.

3 етап — Diploma Programme (DP)

Це фінальна дворічна програма IB, яка спрямована на учнів 10-11 класів. На DP можна вступити й після закінчення школи, у віці від 16 до 19 років.

Навчальний план програми складається з 6 предметних областей. Студенти DP обирають для вивчення по одному предмету з кожної області. Курс із мистецтва можна замінити будь-яким іншим предметом із 6-ти груп.

4 етап — Career-related Programme

Фінальна програма міжнародного бакалаврату для учнів старшої школи від 16 до 19 років. У навчання є три складові:

 • Студенти вивчають основні дисципліни програми CP, що призначені розвивати особисті якості та соціальні навички, та поєднують у собі елементи предметної та професійної освіти.
 • Не менш ніж дві академічні дисципліни у будь-якій із категорій Дипломної Програми обираються для вивчення індивідуально кожним студентом.
 • Профорієнтоване навчання, спрямоване на підготовку до подальшої освіти та працевлаштування.

*Перелік дисциплін, що викладаються, встановлюється кожною школою індивідуально.


Групи предметів у школах із міжнародним бакалавріатом

Усі студенти обирають для вивчення по 6 дисциплін із 6-ти категорій. У школі IB є можливість вивчати предмет на стандартному (standard level, SL) чи поглибленому (higher level, HL) рівні. Але щонайменше 3 курси потрібно вивчати поглиблено. Для стандартного рівня вивчення дисципліни виділяється 150 годин, а для поглибленого — 240. 

Розглянемо вибір предметів, що існує на програмі IB:

 • рідна мова та література,
 • іноземна мова,
 • блок соціальних наук,
 • блок природничих наук,
 • математика (викладається на 4-х рівнях складності),
 • курси творчого розвитку.

Як додаткову дисципліну можна обрати комп'ютерні технології та програмування. Усі предмети з 6-ї категорії в залежності від вподобань учня можуть бути замінені на будь-який інший курс із блоків 2,3,4 або курс комп'ютерних технологій.

Теорія пізнання – обов'язковий курс програми IB

Курс "теорія пізнання" (Theory of Knowledge) орієнтований на логіку і теорію аргументації − цей предмет про те, як послідовно мислити і грамотно наводити аргументи. Він спрямований на розвиток у студентів аналітичного мислення, вміння самостійно вчитися.

Відводиться вивчення цього предмета щонайменше 100 академічних годин. Після закінчення курсу учні пишуть реферат на одну з тем на вибір і готують його презентацію.

Оцінки за ці роботи порівнюються з оцінками за дипломну роботу по спеціальній матриці, після чого студент може отримати до трьох додаткових балів.

Курс CAS у програмі IB

На програмі міжнародного бакалаврату учні, які бажають отримати диплом, мають приділити не менше 150 академічних годин творчій діяльності, спортивній активності та благодійності. Для цього в системі IB передбачений окремий курс – CAS. Це абревіатура англійських слів Creativity, Activity, Service (Творчість, Активність, Служіння). CAS допомагає учням вийти за рамки академічної програми, долучитися до мистецтва, відчути себе частиною суспільства й принести користь навколишнім людям. Цей курс допомагає студентам розвиватися фізично та ментально, а також встановити важливі життєві орієнтири.

Система оцінювання

Окрім завдань протягом року, після завершення бакалаврату студенти виконують контрольні роботи та складають письмові іспити. Оцінюються предмети за шкалою від 1 до 7 балів. За дослідницьку роботу та успішну здачу теорії пізнання можна отримати ще три бали. Для отримання IB диплома потрібно набрати щонайменше 24 бали.

Щоб отримати диплом про двомовну освіту, потрібно скласти іспити на знання рідної мови та однієї з іноземних на вибір.

Для підрахунку успішності студентів беруться до уваги оцінки школи, незалежних експертних комісій та результати іспитів кожного окремого студента. У відсотковому співвідношенні фінальні показники залежать від оцінок школи приблизно на 20-50%.

Перескладання іспитів можливе, але тільки через рік. У студентів є право перескладати іспит до 3-х разів.

Усі оцінки за екзаменаційні роботи, виставлені школою та зовнішніми екзаменаторами, фіксуються та аналізуються для того, щоб об'єктивно встановити мінімальний прохідний бал для отримання IB Diploma наступного року.

Лишити запит

Особливості та відмінності сертифіката та диплома IB

Після закінчення курсу IB усім студентам видається сертифікат з оцінками з вивчених предметів. Якщо студент не претендує на отримання диплому, він може не вивчати весь перелік необхідних предметів, не брати участь у шкільних заходах, не проходити курс CAS та Теорії Пізнання, не писати дослідницьку роботу. Відповідно, єдиним документом, який отримає цей випускник, буде сертифікат, що засвідчуватиме рівень знань з вивчених дисциплін.

Якщо студент під час проходження програми IB встиг вивчити та успішно скласти іспит з додаткового предмета, він, крім диплома, також отримає сертифікат IB з цього предмета.


Читати також: Що таке GCSE?


Умови отримання диплому

Для отримання диплому IB необхідно виконати такі умови:

 1. Вивчити як мінімум 6 основних предметів та виконати всі види самостійних робіт з них (internal assessment).
 2. Здати дипломну роботу оцінку D чи вище.
 3. Здати есе та проєкт з Теорії пізнання на оцінку D або вище.
 4. Набрати щонайменше 24 бали сумарно за всі види робіт.
 5. Виконати вимоги позакласної програми CAS: протягом курсу витратити сумарно щонайменше 150 годин на творчу, спортивну та соціальну активність.

Виконання учнем дослідницької роботи з одного з профільних предметів може значно підвищити його шанси на вступ до бажаного вишу.

Багато закордонних вишів розглядають результати випускних іспитів IB як основні. Але не слід забувати, що у кожного навчального закладу свої правила та вимоги. Наприклад, у якихось вишах буде потрібно портфоліо, складання додаткових іспитів чи проходження інтерв'ю. Таким чином, диплом IB не гарантує, але значно збільшує ваші шанси на вступ до бажаного вишу. З двох претендентів на місце перевагу віддадуть тому, хто має диплом міжнародного бакалаврату. В агентстві Karandash вам готові надати більш детальну інформацію про те, що таке IB освіта та допомогти зі вступом на програму бакалаврату до таких коледжів:

Щоб максимально спростити процес зарахування, заповнюйте заявку на сайті – і наші консультанти зв'яжуться з вами найближчим часом.

Записатись на консультацію
Схожі статті
Дивитись все